| กลับหน้าแรก |

Member Login :

ดูภาพจริง ๆ ครับ
 

แนวปฏิบัติการยืมเงินราชการ สพป.นม6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2556 อ่าน 800]
แนวปฏิบัติการยืมเงินราชการ /กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.นม6....
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2556 อ่าน 448]
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้....
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2556 อ่าน 336]
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2556....
ติดตามเอกสารนักเรียนทุนเก่า (EDF) ประจำปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2556 อ่าน 387]
ติดตามเอกสารนักเรียนทุนเก่า (EDF) ประจำปี 2556....
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2556 อ่าน 342]
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี 2556....
เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทต่างๆ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2556 อ่าน 459]
เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทต่างๆ....
ประชาสัมพันธ์แก้ไขด่วน ! ปพ.โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน (ประถมศึกษา) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2556 อ่าน 693]
ขอความกรุณาโรงเรียนที่ได้ดำเนินการอบรม โปรแกรมจัดทำ เอกสารงานทะเบียน (ประถมศึกษา) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ให้ตรวจสอบวันที่ โปรแกรม Update ให้เป็นวันที่ 24 มกราคม 25....
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 แทนตำแหน่งว่าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2556 อ่าน 414]
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 แทนตำแหน่งว่าง....
โอนเงินเพิ่มการครองชีพฯ แก่ครูเอกชนวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี ประจำเดือน ม.ค - ก.ย. 55(9 เดือน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2556 อ่าน 326]
โอนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูเอกชนวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี ประจำเดือน ม.ค. - ก.ย. 55(9 เดือน) รายละเอียดดังแนบ ....
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเงินเดือนครูเอกชนวุฒิปริญญาตรี(ต.ค.-พ.ย.55) [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2556 อ่าน 301]
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลให้แก่โรงเรียน เพื่อเป็นเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี (ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย.55) รายละเอียดดังแนบ....
ประกาศ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับ ใบ ลส.12,ลส.13 ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2556 อ่าน 411]
........
โรงเรียนต่อไปนี้ให้กรอกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับในปีการศึกษา 2552-2554 ผ่านทางเว็ปไซต์ http://ss.stabd [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2556 อ่าน 686]
โรงเรียนต่อไปนี้ให้กรอกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับในปีการศึกษา 2552-2554 ผ่านทางเว็ปไซต์ http://ss.stabdb.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ตามหนังสือ สพป. นม. 6 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04067/505 ลว. 27 ก.พ. 255....
แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2556 อ่าน 368]
แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2556....
ขอข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2556 อ่าน 524]
ด้วย บริษัท ทีโอที จำกัด สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความต้องการทราบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบ ตามนโยบายกระทรวง ใคร่ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกแบบสำร....
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ร [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2556 อ่าน 675]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (70%)....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 286 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
  

 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  อาคารรัตตไพฑูรย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120  
Tel 0-4446-2199 , 0-4446-1672  Fax 0-4446-1672  
  webmaster : hs3qba@gmail.com