| กลับหน้าแรก |

Member Login :

ดูภาพจริง ๆ ครับ
 
 

แนวปฏิบัติการยืมเงินราชการ สพป.นม6
นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2556 โดย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต6
อ่าน [799]
ค้นหาข่าวในหมวดเดียวกัน  

แนวปฏิบัติการยืมเงินราชการ /กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.นม6.....

แนวปฏิบัติการยืมเงินราชการ /กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.นม6

ดาวน์โหลด5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ด่วนที่สุด+++ขอความอนุเคราะห์รายงานแบบติดตามการตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 ป
การอบรม “การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการความคิด
ให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร Tablet ตอบแบบสอบถาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  อาคารรัตตไพฑูรย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120  
Tel 0-4446-2199 , 0-4446-1672  Fax 0-4446-1672  
  webmaster : hs3qba@gmail.com