| กลับหน้าแรก |

Member Login :

ดูภาพจริง ๆ ครับ
 
 

ตรวจสอบเลขที่สมาชิกชพค.
นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2553 โดย ณิชา ส่งศิริ
อ่าน [31646]
ค้นหาข่าวในหมวดเดียวกัน  

ขอความกรุณาตรวจสอบเลขที่สมาชิกชพค.ตามไฟล์แนบ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามโดยตรงที่ สก.สค.นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 044-244589.....

 เลขที่สมาชิกชพค.


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ด่วนที่สุด+++ขอความอนุเคราะห์รายงานแบบติดตามการตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 ป
การอบรม “การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการความคิด
ให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร Tablet ตอบแบบสอบถาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  อาคารรัตตไพฑูรย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120  
Tel 0-4446-2199 , 0-4446-1672  Fax 0-4446-1672  
  webmaster : hs3qba@gmail.com