| กลับหน้าแรก |

Member Login :

ดูภาพจริง ๆ ครับ
 
 

เข้าเรียน e - Training ใน UTQ กันเถอะ
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2555 โดย ทองใบ โคกสะอาด(ประชาฯ)
อ่าน [14421]
ค้นหาข่าวในหมวดเดียวกัน  

คุณครูทุกท่านรีบเข้าเรียนหลักสูตร UTQ ด้วยระบบ e - Training ให้ทันก่อนปิดระบบ.....

ปี การศึกษา 2555  สพฐ.กำหนดให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e - Training  ใน UTQ  ที่ www.utqonline.in.th/ ปีที่แล้วหลายท่านเข้าเรียนไม่ทันปิดระบบก่อนเลยพลาดโอกาส  ในการเข้าเรียนมีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับระบบ  ควรรีบดำเนินให้เสร็จแต่ต้นเทอม คนหนึ่งต้องเรียน 3  รายวิชา ชมรมวิชาการสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนครูทุกท่าน ที่ประสบปัญหาการศึกษาในระบบ UTQ 
เข้าสู่ระบบ

เลือกวิชาเรียน

กิจกรรมในรายวิชาเรียน

กิจกรรมประกอบรายวิชา

ผลการทดสอบครั้งสุดท้าย

ความภาคภูมิใจ

วิชาที่ 2

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนบ้านสีสุก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(งบแปรญัตติ)
โรงเรียนบ้านสีสุก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(งบแปรญัตติ)
โรงเรียนบ้านตะโกโคก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.3 ที่จบปีการศึกษา 2555
เชิญผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์ ฯ แก้ง๒ ประชุม
โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรัปบรุงห้องสมุด

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  อาคารรัตตไพฑูรย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120  
Tel 0-4446-2199 , 0-4446-1672  Fax 0-4446-1672  
  webmaster : hs3qba@gmail.com