| กลับหน้าแรก |

Member Login :

ดูภาพจริง ๆ ครับ
 
 

รายละเอียด การจัดงานวันครู ๒๕๕๖
นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2555 โดย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต6
อ่าน [1061]
ค้นหาข่าวในหมวดเดียวกัน  

รายละเอียด การจัดงานวันครู ๒๕๕๖ โดย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖.....

               ด้วยในโอกาสวันครูที่เวียนมาถึงในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ถือว่าเป็นวันที่ลูกศิษย์ทุกคนพึงรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้แก่ลูกศิษย์ เพราะคุณครูแต่ละท่านได้เสียสละทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นกำลังกาย กำลังใจ เสียสละเวลาอันเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อที่จะนำเวลาในส่วนนั้นมาใช้ในการอบรม สั่งสอน หวังให้ศิษย์ของครูเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีคุณภาพ และประสบกับความสำเร็จในชีวิตและมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ซึ่งครูนั้นก็เปรียบได้เหมือนเป็นคุณพ่อ คุณแม่ คนที่สองของลูกศิษย์ทั้งหลาย ซึ่งวันครูก็นับว่าเป็นที่สำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากเป็นวันที่ลูกศิษย์ได้รำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อเรา
              มติที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖ เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดงานวันครูในอำเภอต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้

รายละเอียด

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖

ดาวน์โหลดเอกสาร5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ด่วนที่สุด+++ขอความอนุเคราะห์รายงานแบบติดตามการตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 ป
การอบรม “การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการความคิด
ให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร Tablet ตอบแบบสอบถาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  อาคารรัตตไพฑูรย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120  
Tel 0-4446-2199 , 0-4446-1672  Fax 0-4446-1672  
  webmaster : hs3qba@gmail.com